Dissertations

 PhD, BSc, MSc and SAC dissertations

 Dissertations infographic jo2

 

 

 

 

 

PhD dissertations

Petra Andrea Molnár 2021 OGDI (BME) New approaches to identify and follow key pathways of the malaria parasites
Éva Viola Surányi 2020 OGDI (BME) Investigation of deoxyribonucleotide metabolism from enzyme inhibition to stress adaptation
Hajnalka Laura Pálinkás 2020 DSMMS (SZTE) Genomic uracil occurence and the role of dUTPase in transgenic models
András Benedek 2020 OGDI (BME) Key structural details regulate oligomerization, cellular localization and inhibition of trimeric dUTPases
Kinga Nagy 2019 OGDI (BME) A DNS-beli uracilszint jelentőségének és a metabolizmusában fontos szerepet játszó fehérjék vizsgálata
Zsófia Bata 2019 OGDI (BME) Investigation of structure-function relationship in hydroxynitrile lyases and MIO-containing class I lyase like enzymes
Veronika Papp-Kádár 2019 OGDI (BME) A Staphylococcus aureus uracil-DNS metabolizmusában szerepet játszó folyamatok vizsgálata
Kinga Nyíri 2018 OGDI (BME) Structural and functional study of the SaPIbov1 Staphylococcus aureus pathogenicity island regulator protein
Lívia Marton 2018 DSMMS (SZTE) Characterization of Plasmodium falciparum CTP:phosphocholine cytidylyltransferase, a prospective antimalarial drug target
Ildikó Zsófia Scheer 2017 OGDI (BME) Módszerek fejlesztése és alkalmazása a genomi integritás útvonalainak kutatására
Judit Eszter Szabó 2015 BDI-ELTE Investigation of the traditional enzymatic role and the emerging regulatory function of dUTPases
Rita Hirmondó 2015 BDI-ELTE A timidilát bioszintézis és a genomi integritás preventív védelme
Gergely N. Nagy 2015 OGDI (BME) Fertőző kórokozók létfontosságú, nukleotid átalakítást végző enzimei katalitikus mechanizmusának vizsgálata
Gergely Róna 2015 BDI-ELTE Mechanism and regulation of dUTPase nucleocytoplasmic transport with an outlook on cell cycle dependent nuclear proteome reconstruction
András Horváth 2013 BDI-ELTE A dUTPáz kifejeződés hatása a DNS bázisösszetételére és a genom épségére
Ildikó Pécsi 2012 BDI-ELTE A dUTPáz sejtbeli szerepének in vivo analízise mikobaktériumban és szerkezet-funkció kapcsolatának in vitro elemzése humán és mikobakteriális enzimekben
Gábor Merényi 2011 BDI-ELTE Uracil-DNS metabolizmusban érintett Drosophila és humán enzimfehérjék molekuláris biológiai vizsgálata
Mária Pukáncsik 2011 BDI-ELTE Uracil-DNS degradáló faktor szerkezeti és funkcionális analízise
Zsófia Dubrovay 2010 BDI-ELTE Eukarióta dUTPázok szerkezet- és funkcióvizsgálata oldatfázisban
Villő Muha 2010 BDI-ELTE Uracil-DNA in Drosophila melanogaster
Veronika Németh 2009 OGDI (BME) Nukleokapszid-dUTPáz, egy retrovirális fehérje szerkezete és funkciója
Enikő Takács 2009 BDI-ELTE A homotrimer szerkezet kialakulásának vizsgálata prokarióta és eukarióta dUTPázok összehasonlító szerkezet-analízise révén
Balázs Varga 2008 OGDI (BME) Structure-function studies on dUTPases for kinetic anlysis and inhibitor testing
Angéla Békési 2007 BDI-ELTE A dUTPáz szabályozása és egy újonnan azonosított U-DNS nukleáz a Drosophila melanogaster fejlõdésében
Júlia Kovári 2007 OGDI (BME) A prokarióta Escherichia coli- és az eukarióta ecetmuslica dUTPáz szerkezetének és működésének összehasonlító vizsgálata
Orsolya Barabás 2005 KDI-ELTE Enzimatikus foszfátészter hidrolízis mechanizmusának tanulmányozása fehérjekrisztallográfiával

 

 

 

 

 

MSc and BSc dissertations 

Fanni Hajdú 2015 BME BSc A maláriaellenes célpont CCT enzim katalitikus doménjének vizsgálata: a flexibilis szegmens enzim aktivitásban betöltött szerepe
Éva Bertalan 2015 BME BSc Uracil-DNS genommal rendelkező bakteriofág túlélési stratégiájának vizsgálata
Ákos Dózsa 2015 BME BSc Pirimidin nukleotid metabolizmus enzimek metagenomikai analízise
Khatanbaatar Tamjidmaa 2015 BME BSc Comparative analysis of engineered Drosophila virilis dUTPase constructs: temperature dependence of catalytic activity
Judit Matejka 2015 BME BSc Kölcsönható szerkezeti elemek és kölcsönhatási felszín azonosítása egy fehérje-fehérje interakción alapuló molekuláris kapcsoló esetén
István Pölöskei 2015 BME BSc  
Bianka Kőhegyi 2014 BME BSc Staphylococcus aureus patogenicitási szigeteinek kifejeződését szabályozó fehérje-DNS és fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálata
Paula Dobrotka 2014 BME MSc Staphylococcus aureus transzkripciós faktor Mycobacterium tuberculosis dUTPáz-ra gyakorolt gátló hatásának mechanizmusa
Ábris Bendes 2014 BME MSc A Staphylococcus aureus patogenicitásában szerepet játszó molekuláris kapcsolók in vitro vizsgálata
Veronika Kádár 2013 BME MSc Staphylococcus aureus fág dUTPáz szabályozó szerepe a patogenicitási szigetek kifejeződése során
Hajnalka Laura Pálinkás 2013 BME MSc A genom integritását biztosító mechanizmusok vizsgálata humán sejtvonalakban helyspecifikus biallélikus génkiütés technológiával
Kinga Nagy 2013 BME MSc A genomi uracil előfordulásának és eloszlásának vizsgálata
András Benedek 2013 BME MSc  
András Benedek 2012 BME MSc  
Ágnes Nóra Varga 2012 BME MSc A Plasmodium falciparium CTP:foszfokolin citidiltranszferáz enzim aktív helyének vizsgálata
Anna Lopata 2012 BME MSc A Mycobacterium tuberculosis dUTPáz szubsztrát bekötődési útvonalának elméleti és kisérletes vizsgálata
Júlia Batki 2012 ELTE BSc A DNS kémiai módosulásainak vizsgálata
Judit Eszter Szabó 2011 ELTE MSc A kooperativitás hiánya, mint funkcionális adaptáció dUTPázban
Hajnalka Laura Pálinkás 2011 BME BSc Sejtmagba irányuló transzport során kialakuló makromolekuláris komplexek vizsgálata
Kinga Nagy 2011 BME BSc Uracil-DNS degradáló faktor szerkezeti analízise
Ábris Bendes 2011 BME BSc Virális gének expressziós szabályozásában résztvevő fehérje komplexek szerkezeti és funkcionális analízise Staphylococcus aureus-ban
Klaudia Kovács 2011 BME MSc Fenilalanin ammónia-liáz enzimek termeltetése – Egy bakteriális PAL enzim aktivitásának és termostabilitásának vizsgálata
Ádám Turai 2010 BME BSc A mikobakteriális dUTPáz enzim és egyes gyógyszerjelölt molekulák kölcsönhatásának a vizsgálata
Irén Tóth 2010 BME BSc Uracil-DNS metabolizmus rovarokban
András Benedek 2010 BME BSc Drosophila virilis kovalens heterotrimer dUTPázának szerkezeti és funkcionális vizsgálata
Ildikó Scheer 2009 BME BSc A humán dUTPáz és az importin-α komplexének in vitro vizsgálata
Anna Lopata 2009 BME BSc A dUTPáz, mint  TBC gyógyszercélpont fajspecifikus és szerkezeti elemeinek szerepe az enzim működésében
Gergő Horváth 2009 BME MSc Egy új uracil-szenzor fehérje mutációs analízise
Róbert Gudor 2009 BME BSc Drosophila melanogaster Uracil-DNS nukleáz karakterizálása immunológiai módszerekkel
Péter Nagy 2008 BME   A Mycobacterium tuberculosis His 145 TrP mutáns duTPáz enzimének karakterizálása, antagonista jelöltek szűrése
Barbara Hodoscsek 2007 BME   Uracil-DNS metabolizmus vizsgálata Drosophila melanogaster és humán sejtekben
Nikolett Nagy 2007 BME   A tüdővész kórokozója Mycobacterium tuberculosis bacillus duTPáz enzimének rekombináns rendszerben való kifejeztetése és szerkezeti vizsgálata
Mária Pukáncsik 2005 BME   Fehérje kölcsönhatások vizsgálata immunológiai módszerekkel
Ágnes Olívia Nagy 2005 ELTE   A dUTPáz enzim fejlődéshez kötött szerepe  Drosophila melanogaster-ben
Villő Muha 2005 ELTE   A Drosophila melanogaster dUTPáz nukleáris lokalizációját irányító, illetve befolyásoló faktorok vizsgálata
Enikő Takács 2003 ELTE   Folding vizsgálatok egy homotrimer enzimcsalád esetében
István Szavicskó 2003 ELTE   Retrovirális, prokarióta és eukarióta dUTPáz enzimek szubsztrátspecifitásának összehasónlító vizsgálata és szerkezeti elemzése
Emese Kónya 2003 BME   A bifunkcionális nukleokapszid dUTPáz
Veronika Németh-Pongrácz 2002 BME   A DNS-javító dUTPáz enzim kölcsönhatása kismolekulás és makromolekulás ligandokkal
Angéla Békési 2001 ELTE   A funkcionálisan kompetens vanadil(iv) kation spincímke a dUTPáz enzim aktív centrumában

 

 

 

 

 

SAC (Student Association's Conference) dissertations

Éva Bertalan 2015 BME VBK TDK   Uracil-DNS genommal rendelkező bakteriofág túlélési stratégiájának vizsgálata
István Pölöskei 2015 BME VBK TDK 2nd prize  
Judit Matejka 2015 BME VBK TDK 2nd prize  
Kinga Nagy 2014 Biológia OTDK   A genomi uracil előfordulásának és eloszlásának vizsgálata
Paula Dobrotka 2014 BME VBK TDK 1st prize
SANOFI special prize
Staphylococcus aureus transzkripciós faktor Mycobacterium tuberculosis dUTPáz-ra gyakorolt gátló hatásának mechanizmusa
Lilla Vida 2014 BME VBK TDK   Fenilalanin ammónia-liáz új típusú inhibítorainak vizsgálata
Fanni Hajdú 2014 BME VBK TDK   A maláriaellenes célpont Plasmodium falciparum CTP:foszfokolin citidililtranszferáz enzim szerkezeti megismerése fehérje kristályosítás révén
Bianka Kőhegyi 2014   OTDK   Staphylococcus aureus patogenicitási szigeteinek kifejeződését szabályozó fehérje-DNS és fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálata
Bianka Kőhegyi 2014 BME VBK TDK 1st prize Staphylococcus aureus patogenicitási szigeteinek kifejeződését szabályozó fehérje-DNS és fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálata
Gergely Tihanyi 2014   OTDK   Egy uracil szenzor in vitro és in vivo alkalmazási lehetőségei
Gergely Tihanyi 2014 BME VBK TDK 1st prize
EGIS special prize
Egy uracil szenzor in vitro és in vivo alkalmazási lehetőségei
Hajnalka Laura Pálinkás 2013 BME VBK TDK 3rd prize A genom integritását biztosító mechanizmusok vizsgálata humán sejtvonalakban helyspecifikus biallélikus génkiütés technológiáva
Kinga Nagy 2013 BME VBK TDK 1st prize
József Varga special prize
A genomi uracil előfordulásának és eloszlásának vizsgálata
Máté Borsos 2012 Mol. Biol. OTDK 1st prize Foszforiláció hatása a magi transzportra - A leánysejtek öröksége
Veronika Kádár 2012 Mol. Biol II. OTDK Special prize Represszió-derepresszió elven működő molekuláris kapcsoló karakterizálása Staphylococcus aureusban
Veronika Kádár 2012 BME TDK 2nd prize Represszió-derepresszió elven működő molekuláris kapcsoló karakterizálása Staphylococcus aureusban
Júlia Batki 2012 Kémiai és vegyipari OTDK 1st prize
Pro Scientia Golden Medal
Az uracil-tartalmú DNS sorsa ecetmuslicában
Júlia Batki 2012 ELTE TDK   Az uracil-tartalmú DNS sorsa ecetmuslicában
Soma Zsótér 2012 ELTE Vegyész TDK   Uracil detektálása a DNS-ben fluoreszcensen jelölt UNG fehérjével
András Benedek 2011   OTDK 3rd prize Drosophila virilis kovalens heterotrimer dUTPázának szerkezeti és funkcionális vizsgálata
Anna Lopata 2011   OTDK 1st prize Mycobacterium tuberculosis dUTPáz mutánsok kötéshasításának vizsgálata QM/MM módszerrel
Hajnalka Laura Pálinkás 2011 BME VBK TDK 3rd prize Sejtmagba irányuló transzport során kialakuló makromolekuláris komplexek vizsgálata
Máté Borsos 2011 ELTE TDK 1st prize Foszforiláció hatása a magi transzportra - A leánysejtek öröksége
Ábris Bendes 2011 BME Mol. Biol. TDK 1st prize Virális gének expressziós szabályozásában résztvevő fehérje komplexek szerkezeti és funkcionális analízise Staphylococcus aureus-ban
Ildikó Scheer 2011 SOTE Mol. Biol. TDK 3rd prize A humán dUTPáz magi lokalizációjáért felelős molekuláris kölcsönhatások azonosítása
Klaudia Kovács 2010 BME Mol. Biol. TDK   Fenilalanin ammónia-liáz expressziója E.coli gazdában
András Benedek 2010 BME Mol. Biol. TDK 1st prize Drosophila virilis kovalens heterotrimer dUTPázának szerkezeti és funkcionális vizsgálata
Anna Lopata 2010 BME VBK TDK 1st prize
Gedeon Richter special prize
Mycobacterium tuberculosis dUTPáz mutánsok kötéshasításának vizsgálata QM/MM módszerrel
Anna Lopata 2010 BME VBK TDK 3rd prize A Mycobacterium tuberculosis dUTPáz szubsztrát bekötődési útvonalának elméleti és kísérletes vizsgálata
Anna Lopata 2009 Kémiai és vegyipari OTDK 3rd prize
EGIS special prize
A fajspecifikusan és evolúciósan konzervált szerkezeti elemek egyaránt befolyásolják a TBC baktérium dUTPázának katalitikus hatékonyságát
Gergő Horváth 2008 BME VBK TDK 3rd prize Uracil-DNS degradáló faktor szerkezeti és funkcionális vizsgálata mutáció analízissel
Anna Lopata 2008 BME VBK TDK 1st prize A fajspecifikusan és evolúciósan konzervált szerkezeti elemek egyaránt befolyásolják a TBC baktérium dUTPázának katalitikus hatékonyságát
Mária Pukáncsik 2005 Kémiai és vegyipari OTDK   A dUTPáz enzim kölcsönható fehérjehálózatának vizsgálata Drosophila melanogasterben
Nikolett Nagy 2005 BME VBK TDK/OTDK   Újfajta célfehérje a TBC baktérium támadásához: a Mycobacterium tuberculosis dUTPáz klónozása és karakterizálása
Emese Kónya 2003 BME VBK TDK   Retrovirális, bifunkciós nukleokapszid fehérje szerkezeti vizsgálata
Villő Muha 2003 ELTE Biológus TDK   Drosophila melanogaster dUTPáz lokalizációjának 
vizsgálata ecetmuslica embrióban és Schneider (S2) sejtekben
Enikő Takács 2003 ELTE TDK   Folding-vizsgálatok egy homotrimer enzimcsalád esetében
Mária Pukáncsik 2003 BME VBK TDK 1st prize A dUTPáz enzim kölcsönható fehérjehálózatának vizsgálata Drosophila melanogasterben
Angéla Békési 2001 ELTE Vegyész TDK/OTDK   A vanadil(II) kation spincímke szerepe a dUTPáz enzim működésében
Beáta Szabó 1998 ELTE TDK   Ca2+-kalmodulin és apokalmodulin antagonista kötésének szerkezeti alapjai

 

Investigation of structure-function relationship in hydroxynitrile lyases and MIO-containing class I lyase like enzymes

Random Research Highlight

RRH_dutpase_switch.png

Contact

Genome Metabolism and Biostruct Laboratory

Budapest University of Technology, Ch building
Budapest
Szt. Gellért square 4.
HUNGARY
H-1111

RCNS Institute of Enzymology
Budapest
Magyar tudosok korutja 2.
HUNGARY
H-1117